สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายอิบรอหีม  บอสู
 
1. นายโอนมานับ  โอ๊ะเจ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกอวีน๊ะ  เลาะมอง
2. เด็กหญิงซอฟีย๊ะ  แส้เด็น
3. เด็กหญิงยามีละห์  มะนอสะ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
2. นางสาวสุณี  มอลอ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงมะหสูรีย์  ขะเดได้หวัง
 
1. นายรุสดี  แวนาแว