หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000141 1.000 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 9
2 000142 1.000 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 15
3 000143 1.000 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 6
4 000144 2.000 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 8
5 000145 2.000 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 11
6 000146 2.000 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 4
7 000147 3.000 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 6
8 000148 3.000 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
9 000149 4.000 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 5
10 000150 4.000 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 0
11 000152 5.000 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 3
12 000153 5.000 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 0
13 000154 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
14 000155 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
15 000156 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
16 000164 7.000 มารยาทไทย ป.1-ป.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 15
17 000165 7.000 มารยาทไทย ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 15
18 000166 7.000 มารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
19 000169 8.000 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 9
20 000170 8.000 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]