หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 3 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 3 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 4 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่่ 1 (อาคาร 1 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่่ 1 (อาคาร 1 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 2 (อาคาร 1 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 2 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 2 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 4 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่ 28 (อาคาร 5 ชั้นบน) 28 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่่ 1 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาทวี ห้องที่่ 1 (อาคาร 1 ชั้นบน) 29 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]