สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  พวง
 
1. นางอมรรัตน์  สว่างพิทักษ์พร
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แซ่โล้ว
 
1. นางอมรรัตน์  สว่างพิทักษ์พร