สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาติประโคน
2. เด็กหญิงพรรลา  เรียง
3. เด็กหญิงวันวิสา  ชัดทรวง
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  อัปมาตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 35 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุตรน้อม
2. เด็กชายประเสริฐ  พางาม
 
1. นางสมพร  เกตุวัตถา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนธรณ์  ตันสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดา  ถาวร
3. เด็กหญิงพรรลา  เรียง
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  อัปมาตย์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงจิงอี  ลม
2. เด็กหญิงชนานันท์  สมสมัย
3. เด็กหญิงเดฟ  ทา
 
1. นางชลลดา  เกตุวัตถา