สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงณัฐนิกา  สาทิพจันทร์
2. เด็กชายมนตรี  สาลี
3. เด็กชายลัทธพล  เพียรธรรม
4. เด็กหญิงวรารัตน์  สาสอน
5. เด็กหญิงวรินทร์พร  พิมพัด
6. เด็กชายอาร์ม  ลือนาม
 
1. นายครรชิต  ทรงประโคน
2. นายประเสริฐ   อาจภักดี
3. นายสำรอง  นามมุงคุณ