สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กชาย เยือน    ชวน
 
1. นางสาวนุช  รสหอม
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 60 1. เด็กหญิงกันยา  เฮงกืนเกีย
 
1. นางสาวนุช  รสหอม
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายพิทักษ์  สำราญดี
2. เด็กชายเกีย  เฮงกืนเกีย
3. เด็กชายเขมินทร์  นานวน
 
1. นางดวงดาว  บุตรโยจันโท