สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงณรินทิพย์  พรมเทศ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพ็งจางค์
3. เด็กชายนพกร  สาระ
 
1. นางมัณฑนา  บุญเรือง