สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่อึ้ง
 
1. นายสมชาย  ธนวุฒิคติวรกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายกอล์ฟ  คำชุม
2. เด็กหญิงปรียานุช  จำนงค์ผล
3. เด็กหญิงเยาวดี  เตียวิบูลย์
 
1. นางองค์อร  ปิยะเสถียรรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายพิชิต  ใหม่วงศ์
2. เด็กชายวีระพงษ์  คำแสง
 
1. นายเสริมสิริ  รอบคอบ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  จำนงค์ผล
 
1. นางอัปษร  ยาทิพย์