สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองบอนแดง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงปิยดา  กันการ
 
1. นางพรรทิภา  วงศรี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงวิรัชดา  ศรณรงค์
 
1. นางสาวกานดา  อยู่เจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติพล  ใจยา
2. เด็กชายหนุ่ม  ไทยใหญ่
 
1. นางพรรทิภา  วงศรี
2. นายสงกรานต์  นันทวัฒนานุกูล
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ด้วงมณี
 
1. นางพรรทิภา  วงศรี
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงนิสาชล  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวกานดา  อยู่เจริญ
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงอรชร  ไชยวาน
 
1. นางสาวกานดา  อยู่เจริญ
2. นายฐานพันธ์  สุวิมลธนายศ