สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 12.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองแดง
 
1. นางอาภรณ์  กะทงยาม
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงน้ำหอม  ปุดอ่อน
 
1. นางอาภรณ์  กะทงยาม