สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงอารยา  รักสุทธี
 
1. นายธเนศ  มงคลมาลี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 70 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์  แสงทอง
 
1. นายณรงค์  ลีดี
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เลี้ยงจันทร์
2. เด็กชายสถาพร  แสงทอง
 
1. นายธเนศ  มงคลมาลี