สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตตรา  แนวโสภี
 
1. นางสุชญา   ใจประสงค์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรัญญา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงสรัลนุช  พงษ์ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอุมารินทร์  แตงทอง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  อินทร์อุดม
2. นางสุชญา   ใจประสงค์