สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางเป้ง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 58 1. เด็กชายวัชรพล  สุกใส
 
1. นางบุญเกื้อ  ชาญศิลป์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0.5 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงกาญจนา  เบ้าทอง
 
1. นางสมพงษ์  คำขจร
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ทองจันทรา
2. เด็กหญิงสโนว์  แซ่ลิ่ง
 
1. นางสาวสุนันทา  อันสะโก