สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางเป้ง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงศรัญญา  พรงาม
 
1. นางวีณา  พูลสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุดเตาะ
 
1. นางสาวณภิตา  เอกธนถิรากุล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชลลดา  แจ่มใสดี
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ทองจันทรา
 
1. นางสาวสาวิตรี  ฤทธิกุล