สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายปองกานต์  ปรารถนาพร
2. เด็กชายศรัญย์  คเชนชร
 
1. นางสาวพรรณวรท  วงศาโรจน์
2. นางสาวอรจิรา  สุวรรณเมฆ
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายชิดชัย  มุ่งสังเกต
2. เด็กหญิงพิชญาพร  กำแหงคุมพล
3. เด็กหญิงพิชญาภา  กำแหงคุมพล
 
1. นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว
2. นายสงกรานต์  โรจนศิริพงษ์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ชีวะสุนทร
 
1. นายสงกรานต์  โรจนศิริพงษ์
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงอาภานันท์  จิรัติกานนท์
2. เด็กหญิงเพชรรัศมี  โยธา
 
1. นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว
2. นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์