สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 53 1. เด็กหญิงกาญจณ์สุดารัตน์  สุขแสน
 
1. นางภัทรวี  เทพพิทักษ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงปริยกร  เที่ยงทัศน์
 
1. นางสุรัตน์  มั่นเจริญ