สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  พรหมเอาะ
2. เด็กหญิงจิราพร  จายะกัณร์
3. เด็กหญิงช่อผกาพรรณ  แสงศรีจันทร์
 
1. นางจิรนันท์  ใจรักษ์
2. นางสาวจิราพร  ชัยวรกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิราภัทร  มะใบ
2. เด็กชายอธิวัฒน์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยวรกุล
2. นางจีรนันท์  ใจรักษ์