สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุอารีวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายพลกฤต  กลมเกลียว
 
1. นางสาวจรีรัตน์   ชาลี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชลสถาพร
2. เด็กชายวาเลนไทน์  เด็ลปอร์ต
 
1. นางสาวสมพิศ  หนองสิม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินภัทร  ฉัตรรัตนวุฒิ
2. เด็กชายธีรธัช  ฉัตรรัตนวุฒิ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐานภา  ไช่
2. เด็กหญิงปริณดา  ฉัตรรัตนวุฒิ
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีชะนะ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิชสรณ์  กีรติเจริญวงศ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ชลสถาพร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 21 1. เด็กหญิงญาชินัญ  สุนทราภัย
2. เด็กหญิงสวรรณยา  ดิษฐ์ปรีชา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  มงคลจิตตานนท์
 
1. นางสาวอุษา  ควรประกอบกิจ