เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 พ.ย. 2555
13 พ.ย. 2555
14 พ.ย. 2555
15 พ.ย. 2555
16 พ.ย. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งกรรมการประจำศูนย์แข่งขัน

           ขอให้ท่านทำการกรอกข้อมูลกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเพิ่มเติม ในส่วนของ ระบบคะแนน และไปที่ แก้ไข กรรมการ โดยเข้าระบบบันทึกคะแนน และใช้ User Name และรหัสผ่านที่ได้รับไป เพื่อจะได้ปรากฎข้อมูลกรรมการในใบลงทะเบียนครับ

 
 

สถานที่แข่งขันกิจกรรม A Math

          เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกิจกรรม A Math เป็นห้องประชุมจันทนี ชั้น 2 สพป.ชบ.1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น.

 
 

สถานที่แข่งขันกิจกรรม Cross word

        เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกิจกรรม Cross word เป็นโรงเรียนอนุบาลชลบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น.

 
 

 การลงทะเบียนออนไลน์

          ปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพิ่มเติมแล้ว โรงเรียนสามารถดูผลการลงทะเบียนได้ครับ

 
 
แจ้งกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย
หัวข้อสุนทรพจน์
ระดับ ม.๑ – ม.๓
          รอบที่ ๑
          ๑. อยู่อย่างไรให้เป็นสุข       
          ๒. รักชีวิตรักสิ่งแวดล้อม       
          ๓. เล่นเกมแล้วได้อะไร
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑ – ๓
          บทหลัก          ๑. กาดำ                ๒. รักษาป่า         ๓. วิชาหนาเจ้า
          บทเลือก         ๑. รักเมืองไทย       ๒. สักวา             ๓. ความดีความชั่ว
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔ – ๖
          บทหลัก
          ๑. วิชาเหมือนสินค้า            ๒. โคลงโลกนิติ          ๓. สยามานุสติ
          บทเลือก
          ๑. เป็นมนุษย์หรือเป็นคน     ๒. พฤษกภกาสร         ๓. ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑ – ๓
          บทหลัก
          ๑. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
          ๒. เสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศกรรมา
          ๓. บทพากย์เอราวัณ
          บทเลือก
          ๑. อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
          ๒. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
          ๓. พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีตีเมือง
 
 

บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

เปิดให้โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนได้แล้วครับ

 
 

โฮมเพจงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

โฮมเพจงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 http://art62.sillapa.net/sp-ryg2

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การแข่งขันประสานเสียง
แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29
แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
แผนที่การเดินทาง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 และการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี
รร.ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนและครู กิจกรรมแข่งขันของกลุ่มสาระสังคมฯ โปรดติดต่อด่วน
ประชาสัมพันธ์ สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง ระดับชาติ
กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู แต่มีบางโรงเรียนที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระสังคมยังไม่สามารถอนุญาตให้ได้
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
แผนผังโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กิจกรรม ดนตรีไทย และ ประสานเสียง
เตรียมเอกสารรายงานตัวการแข่งขัน ดนตรีไทย,ประสานเสียง
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 138
จำนวนทีม 3,015
จำนวนนักเรียน 6,159
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,127
จำนวนกรรมการ 1,174
ครู+นักเรียน 10,286
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,460
ประกาศผลแล้ว 215/321 (66.98%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ