ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 88.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเชิงเนิน สพป.ระยอง เขต 1 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 80.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดในไร่ สพป.ระยอง เขต 1 77.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป.ระยอง เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์สละสิทธิ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน