ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป.ระยอง เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนวัดหนองตะแบก สพป.ระยอง เขต 1 59 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน