ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่จันดี สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดยายดา สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน