ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 88.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 63.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1 61.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป.ระยอง เขต 1 59.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สพป.ระยอง เขต 1 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดน้ำคอก สพป.ระยอง เขต 1 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดหนองกระบอก สพป.ระยอง เขต 1 52.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 51 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 สพป.ระยอง เขต 1 41 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน