ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดชากหมาก สพป.ระยอง เขต 1 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 70 เงิน 4  
7 โรงเรียนวัดหนองกรับ สพป.ระยอง เขต 1 70 เงิน 4  
8 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน