ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต 1 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป.ระยอง เขต 1 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 83.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 80.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าเสา สพป.ระยอง เขต 1 79.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเชิงเนิน สพป.ระยอง เขต 1 78.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 75.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดกระเฉท สพป.ระยอง เขต 1 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 70.75 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน