ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดตาขัน สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ สพป.ระยอง เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านชะวึก สพป.ระยอง เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน