ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าเสา สพป.ระยอง เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่จันดี สพป.ระยอง เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป.ระยอง เขต 1 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป.ระยอง เขต 1 43 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน