ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป.ระยอง เขต 1 95.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่จันดี สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1 85.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 84.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 80.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 77.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 75.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป.ระยอง เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองระกำ สพป.ระยอง เขต 1 63.4 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป.ระยอง เขต 1 60.9 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน