ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1 95.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป.ระยอง เขต 1 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต 1 88.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 87.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 86.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 85.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดน้ำคอก สพป.ระยอง เขต 1 84.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดในไร่ สพป.ระยอง เขต 1 84.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป.ระยอง เขต 1 83.2 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป.ระยอง เขต 1 71.2 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน