ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 88.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 77.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 77.4 เงิน 4  
6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต 1 75.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 73.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต 1 73.4 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 73.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สพป.ระยอง เขต 1 70.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1 65.4 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป.ระยอง เขต 1 65.4 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน