ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป.ระยอง เขต 1 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดในไร่ สพป.ระยอง เขต 1 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต 1 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป.ระยอง เขต 1 26 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1 24 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน