ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป.ระยอง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 47 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 47 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต 1 45 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 30 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดในไร่ สพป.ระยอง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน