ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า สพป.ระยอง เขต 1 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป.ระยอง เขต 1 68.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง4 สพป.ระยอง เขต 1 58.34 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 52.34 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 51.84 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน