ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 93.84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขายายชุม สพป.ระยอง เขต 1 87.84 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 85.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.ระยอง เขต 1 78.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 71.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 67.34 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 66.16 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป.ระยอง เขต 1 64.84 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 62.67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน