ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป.ระยอง เขต 1 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ สพป.ระยอง เขต 1 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป.ระยอง เขต 1 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต 1 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนวัดหนองกรับ สพป.ระยอง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน