ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสองภาษาระยอง(EP) สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเนินพระ สพป.ระยอง เขต 1 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง สพป.ระยอง เขต 1 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 82.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดในไร่ สพป.ระยอง เขต 1 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป.ระยอง เขต 1 25 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านชะวึก สพป.ระยอง เขต 1 25 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 25 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน