ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสองภาษาระยอง(EP) สพป.ระยอง เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองละลอก สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม สพป.ระยอง เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป.ระยอง เขต 1 35 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 35 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป.ระยอง เขต 1 35 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน