ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สพป.ระยอง เขต 1 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 82.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 81.17 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 76.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร สพป.ระยอง เขต 1 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าเสา สพป.ระยอง เขต 1 73.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 73.67 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองไร่ สพป.ระยอง เขต 1 69 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน