ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอรวินวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สพป.ระยอง เขต 1 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 40 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป.ระยอง เขต 1 35 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 33.33 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดในไร่ สพป.ระยอง เขต 1 29 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน