ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป.ระยอง เขต 1 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน