ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 73.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต 1 62.53 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 58.06 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 48.39 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป.ระยอง เขต 1 36.72 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต 1 34 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน