ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำคม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป.ระยอง เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 66 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน