ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สพป.ระยอง เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สพป.ระยอง เขต 1 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนกวงฮั้ว สพป.ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 50 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน