ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต 1 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1 16.67 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1 16.67 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 16.37 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน