ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป.ระยอง เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวุฒินันท์ สพป.ระยอง เขต 1 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สพป.ระยอง เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 80.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป.ระยอง เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ สพป.ระยอง เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน สพป.ระยอง เขต 1 71.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 62.5 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน