ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอรวินวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1 สพป.ระยอง เขต 1 48 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน