ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำนักทอง สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดชากหมาก สพป.ระยอง เขต 1 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน สพป.ระยอง เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองตะแบก สพป.ระยอง เขต 1 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป.ระยอง เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน