ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนกวงฮั้ว สพป.ระยอง เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดหวายกรอง สพป.ระยอง เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดกระเฉท สพป.ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน