ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป.ระยอง เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7 สพป.ระยอง เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต 1 66 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน